Næringsbygg

Vi tilbyr flere taktekking og vedlikehold av næringsbygg

N/T Montasje AS tilbyr rehabilitering og vedlikehold av tak og fasade på næringsbygg.

En godt vedlikeholdt fasade på næringsbygget kan bidra til et bedre helhetsinntrykk og høyere leiepriser. Vi er spesialister på tak og fasade på alle typer næringsbygg.

Et næringsbygg med vinduer

Fasade på næringsbygg

Næringsbygg er en bygning hvor både offentlige og private aktører kan drive næringsvirksomhet.

Når det kommer til næringsbygg og nye leietakere, er det viktig med et godt førsteinntrykk. En fasade som er godt vedlikehold og presentabel er kunder og besøkendes første møte med bedriften. Det er god økonomi å rehabilitere og vedlikeholde fasaden for eiere av næringsbygg, da det gir større leiepriser på sikt!

N/T Montasje AS rehabiliterer og vedlikeholder alle typer fasader på alle typer næringsbygg. Vi har lang erfaring med arbeid på store og krevende prosjekter.